آرشیو برچسب ها : بالا و پایین رفتن مکرر وزن

تكرار رژيم‌هاي گرسنگي و پرخوري‌هاي پي در پي، عامل افزايش وزن مفرط مي‌شود كه انباشتگي چربي‌ها را در هر رفت و برگشتي بیش از پيش مي‌سازند، چرا كه سيستم‌هاي حیاتی بدن انسان در پاسخ به کمبود شدید مواد غذایی مقاومت در برابر كاهش چربي‌ها را آغاز مي‌كنند. ادامه يافتن تحمل گرسنگي باعث مي‌گردد فرمان‌هاي ژنتيكي […]