آرشیو برچسب ها : تعیین اضافه وزن

از نمودار نمایه توده بدنی هم میتوانید برای تعیین تناسب وزن برای قد استفاده کنید . قدتان را از محور عمودی تعیین و با خط کش به وزنتان در محور افقی وصل کنید. در هر محدوده ای که قرار گرفت نشان دهنده میزان تعادل وزن یا اضافه وزن و چاقی می باشد. فراموش نکنید که […]