آرشیو برچسب ها : راه های افزایش سوخت و ساز بدن

اولين اقدام، در جهت افزايش سوخت و ساز بدن انجام بيشتر فعاليت‌هاي بدني هوازی در قالب حركات لیروبیک، پياده‌روي، شنا و دوچرخه و ورزش‌هاي ديگر مي‌باشد تا عضلات دوباره ترميم و افزايش حجم پيدا نمايند. اين اقدامات به موقع و قبل از تحليل بيشتر و شديدتر عضلات مي‌بايد آغاز گردد. تا روند تصاعدي كاهش متابولیسم […]