آرشیو برچسب ها : چرا سوخت و ساز بدن کم است

به فرایندهای بیشمار شیمیایی که به طور مداوم برای بدن انجام می گیرند گفته می شود که موجب ادامه حیات و عملکرد طبیعی بدن می شود. این فرایندها نیاز به انرژی گرفته شده از غذاها دارد. میزان کیلوژول انرژی که بدن شما در هر زمان میسوزاند، توسط متابولیسم شما تنظیم می شود. شما قادر به […]