«اطلاعیه مهم»

مشاوره های نمونه

 • رژیم لاغری

  دریافت کننده محترم رژیم غیر حضوری در سال گذشته ۲۵ کیلوگرم کاهش وزن داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم. @clinic_taghzie

 • رژیم لاغری

  کاهش وزن و سایز با کمک دستگاه لاغری موضعی و رژیم متعادل در طول یک ماه @clinic_taghzie برای اطلاع بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید. 02144246920

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول ۲ ماه و نیم رعایت رژیم ۱۰ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول ۴ ماه رعایت رژیم ۱۷ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول چهل روز رعایت رژیم پنج و نیم کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  کاهش وزن و سایز با کمک دستگاه لاغری موضعی و رژیم متعادل در طول یک ماه