«اطلاعیه مهم»

آرشیو برچسب ها : ورزش مناسب برای کاهش سایز

اغلب افرادی که رژیم غذایی را شروع میکنند، دوست دارند هر روز خود را وزن کنند و تغییرات را مشاهده نمایند اما باید توجه داشته باشید که آیا کم نشدن وزنتان پر این دوران نشانه عمل نکردن رژیم است؟ یکی از مسائلی که برای بسیاری از افراد بوجود می‌آید این است که کاهش سایز بهتر […]