«اطلاعیه مهم»

مشاوره های نمونه

 • رژیم لاغری

  دریافت کننده محترم رژیم غیرحضوری (رژیم لاغری) در طول ۳ماه ۱۱/۳کیلو کاهش وزن و ۳ سایز کاهش درسایز لباس داشتند.

 • رژیم لاغری

  دریافت کننده محترم #رژیم_غیرحضوری در طول یک ماه ۴/۳ کیلو کاهش وزن و 4 سایز کاهش درسایز لباس داشتند.

 • رژیم چاقی

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول ۴/۵ ماه رعایت رژیم ، ۱۰ کیلو افزایش وزن و ۲کیلو افزایش عضله داشتندو موفق به دریافت رژیم تثبیت وزن شدند.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول سه ماه رعایت رژیم ۱۰/۵ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۴/۲ کیلو کاهش وزن و ۶۰۰ گرم افزایش عضله داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۵/۲ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم