«اطلاعیه مهم»

مشاوره های نمونه

 • رژیم چاقی

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۳ کیلو کاهش وزن و ۲۰۰ گرم افزایش عضله داشتند

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۳ کیلو کاهش وزن و ۲۰۰ گرم افزایش عضله داشتند

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۴/۲ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۳/۹ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۷/۸ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول ۳ ماه رعایت رژیم ۱۵ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.